Loading...
استاندارد منطقه ای2018-12-19T09:31:18+04:30

توضیحات

گواهینامه استاندارد منطقه ای

استانداردي است كه جهت تسهيل مبادلات تجاري، در منطقه اي خاص، متشكل از تعدادي كشور همجوار يا گروهي از كشور هاي داراي مبادلات بازرگاني مشترك تهيه، منتشر و اعمال مي شود،به عبارت دیگر مستندات و مدارک فنی گروهی از کشورهای همسایه به منظور بهره مندی از کیفیت مشترک و زبان عمومی در مکاتبات ، تجارت و تبادل کالا این مجموعه استانداردها را تشکیل می دهد مانند استاندارد هاي اروپايي كه براي كالا هاي مورد مبادله در كشور هايCEعضو اتحاديه اروپا مصداق و اعتبار دارد و علامت اختصاري آن CEكه مخفف Conformite Europeenne به معناي انطباق با استاندارد هاي اروپايي است و نشان مي دهد كه كالاي مورد نظر با شرايط تعيين شده درباره ايمني، بهداشت، محيط زيست و حمايت از مصرف كننده انطباق دارد..

اگر صادر كننده و وارد كننده يك كالا مقيم دو كشور در منطقه اي خاص مثل اروپا باشند بايد تابع همان استاندارد منطقه اي مورد نظر باشند.