Loading...
دپارتمان آموزش2019-04-29T10:44:04+04:30

توضیحات

تخصص ما آموزش مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی است.

دپارتمان آموزش پارس‌شید

آموزش به‌معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می‌‌باشد.

آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به‌مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای است که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی‌های تازه در فرد می‌گردد، به‌گونه‌ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می‌نماید.

اطلاعات دپارتمان

مدیران دپارتمان

سرکارخانم مهندس نجاتیان
سرکارخانم مهندس امیاری

شماره تماس

9038 64 37 – 051
(داخلی 3 و 4) 5-9971 67 37 – 051

دوره های آموزشی مدیران کنترل کیفیت

این سطح از آموزش به منظور آشنایی مدیر کنترل کیفیت با قوانین مرتبط، اصول و مفاهیم استانداردسازي و درك رابطه استانداردهاي شرکتی باحوزه هاي وسیع تري مانند استانداردهاي ملی و بین المللی و همچنین بازآموزي اصول اولیه کنترل کیفیت ضروري است.

این سطح از آموزش به منظور آشنایی مدیر کنترل کیفیت با اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت، ابزار و فنون کیفیت، تولید و کنترل کیفیت در راستاي دستیابی به اشراف به مسئله مدیریت کیفیت و بکارگیري فنون لازم با در نظرگرفتن محدودیت ها و اولویت هاي واحد تولیدي و خدماتی درجهت تولید محصول و خدمات با کیفیت مطلوب می باشد.

مدیران کنترل کیفیت با گذراندن دوره هاي آموزشی سطح هاي 1 و 2 به طور کامل آموزش دیده و تجربه کافی و قابل ملاحظه اي را کسب کرده اند و در این سطح آموزشی ، با شرکت در سمینارها و دوره هاي پیشرفته توانایی ارزیابی و سنجش هاي واحد تولیدي / خدماتی خود را با استانداردهاي مربوطه کسب می نمایند و آمادگی رقابت در سطح ملی ، منطقه اي و بین المللی می گردند .

تصاویر دوره‌های آموزشی

به خانواده پارس شید بپیوندید