طرح‌ریزی پیشرفت کیفیت محصول APQP

(شامل ۱۶ امتیاز آموزشی)

جهت شرکت‌کنندگانی که در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۶۴۹۰۳۸-۰۵۱ و یا ۰۹۱۵۷۶۷۹۹۷۲ تماس حاصل فرمایید.

مطالب دوره:

  • آشنایی با مفاهیم کیفیت در محصولات
  • آشنایی با مدل توسعه کیفیت Kim-kat نسخه ۲۰۱۳
  • شناخت مشخصات فنی و احساسی محصولات
  • بررسی نیاز بازار، وضعیت محصولات تولید خودمان در بازار، وضعیت محصولات تولید رقبا در بازار
  • تعیین اهداف کمی در راستای پیشرفت کیفیت محصول
  • شاخص بهبود وضعیت کیفیت و روش محاسبه آن
  • محاسبه میزان سرمایه‌گذاری مود نیاز و نیز کشش قیمتی کیفیت نزد مصرف کنندگان
  • محاسبات تکنیکال شاخصهای کیفی(فنی، تولیدی، کیفی)