محلول‌سازی و تیتراسیون در صنعت

(شامل ۸ امتیاز آموزشی)

جهت شرکت‌کنندگانی که در دوره حضور مستمر داشته و آن را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۶۴۹۰۳۸-۰۵۱ و یا ۰۹۱۵۷۶۷۹۹۷۲ تماس حاصل فرمایید.

مطالب دوره:

  • آشنایی با مفاهیم پایه وغلظت
  • روش‌های محاسباتی محلول‌سازی
  • تعریف واحدهای غلظتی از جمله (درصد، ppm ،ppb، مولاریته، نرمالیته، مولالیته)
  • آشنایی با لوازم مورد نیاز در محلول‌سازی
  • محلول‌سازی جامدات
  • محلول‌سازی مایعات
  • یادگیری مفاهیم نقطه پایانی و هم‌ارزی و تیتراسیون، بررسی انواع تیتراسیون و منحنی‌های مربوطه و تعیین غلظت محلول‌های مجهول و استاندارسازی محلول‌ها و حل مثال‌ها و تمارین مرتبط
  • تیتراسیون اسیدها و بازها (قوی و ضعیف)
  • تیتراسیون اسیدهای چندپروتونه
توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۲۰:۱۷آبان ۱۱ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, صنایع شیمیایی،آرایشی و بهداشتی|