دوره های آموزشی

دوره آموزشی کاربرد اصول کیفیت در مدیریت کاهش ضایعات تولید

توسط |2019-08-01T08:38:34+04:30جولای 22nd, 2019|Engineering, دوره های آموزشی, سیستم های مدیریتی|

دوره آموزشی کاربرد اصول کیفیت در مدیریت کاهش ضایعات تولید - شامل 8 امتیاز آموزشی اداره کل استاندارد خراسان رضوی - مدرس دوره: جناب آقای دکتر مهدی دارینی - زمان برگزاری: پنجشنبه 17 مرداد 1398 - ساعت 8 صبح - مکان برگزاری: خیام جنوبی 31 - پیام 10 - پلاک 15 - شرکت پارس شید

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات مسئولین فنی در صنایع غذایی

توسط |2019-07-22T10:06:53+04:30جولای 13th, 2019|دوره های آموزشی, صنایع غذایی|

دوره آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات مسئولین فنی در صنایع غذایی - شامل 5 امتیاز اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی - مدرس دوره: جناب آقای دکتر بهنام فیوضی - زمان برگزاری: پنجشنبه 27 تیر 1398 - ساعت 12 - مکان برگزاری: خیام جنوبی 31 - پیام 10 - پلاک 15 - شرکت پارس شید

دوره آموزشی استراتژی‌های نوین در بهبود فرآیندهای تولید

توسط |2019-07-13T13:59:29+04:30جولای 6th, 2019|Engineering, Marketing, دوره های آموزشی, سیستم های مدیریتی, صنایع غذایی, فرآورده های ساختمانی|

دوره آموزشی استراتژی‌های نوین در بهبود فرآیند تولید - شامل 8 امتیاز آموزشی اداره کل استاندارد خراسان رضوی - مدرس دوره: جناب آقای دکتر مختاری - زمان برگزاری: چهارشنبه 19 تیر 1398 - ساعت 14 - مکان برگزاری: خیام جنوبی 31 - پیام 10 - پلاک 15 - شرکت پارس شید

کالیبراسیون پیشرفته (فشار، تجهیزات دمایی، ابعاد، جرم، حجم و نیرو)

توسط |2019-07-13T13:44:30+04:30ژوئن 27th, 2019|تدوین استاندارد, دوره های آموزشی, صنایع غذایی, فرآورده های ساختمانی|

دوره آموزشی کالیبراسیون پیشرفته (فشار، تجهیزات دمایی، ابعاد، جرم، حجم و نیرو)، شامل 8 امتیاز آموزشی اداره کل استاندارد خراسان رضوی، مدرس دوره: جناب آقای مهندس مهدی‌زاده، زمان برگزاری: پنجشنبه 13 تیر 98 – ساعت 8 صبح - مکان برگزاری: خیام جنوبی 31 - پیام 10 - پلاک 15 - شرکت پارس شید

تکنولوژی بتن‌های مصرفی در سازه‌های مدرن

توسط |2019-06-11T08:20:53+04:30می 20th, 2019|Architecture, Buildings, Construction, دوره های آموزشی, فرآورده های ساختمانی|

دوره آموزشی تکنولوژی بتن‌های مصرفی در سازه‌های مدرن، شامل 8 امتیاز آموزشی اداره کل استاندارد خراسان رضوی، مدرس دوره: جناب آقای مهندس خوش‌طبخ، زمان برگزاری: دوشنبه 10 تیر 98 – ساعت 2 بعد از ظهر