تکنیک های کیفیت وفنی و مهندسی

آشنایی با سامانه نظارت بر اجرای استاندارد

توسط |۱۴۰۱/۱/۲۷ ۱۸:۱۳:۳۳تیر ۲۲ام, ۱۳۹۹|تکنیک های کیفیت وفنی و مهندسی, دوره های آموزشی حضوری|

فرسودگی شغلی و راه‌های پیشگیری از آن

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۱۹:۴۱بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۸|تکنیک های کیفیت وفنی و مهندسی, دوره های آموزشی حضوری|

اصول سرپرستی مدرن در واحدهای تولیدی

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۲۰:۱۱:۴۹آبان ۱۱ام, ۱۳۹۸|تکنیک های کیفیت وفنی و مهندسی, سیستم های مدیریت واستاندارد ها ملی وبین المللی, مشاوره کارآفرینی،سرمایه گذاری و بازرگانی|

دوره آموزشی استاندارد تائید کیفیت محصول

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۷:۳۱:۱۷شهریور ۳ام, ۱۳۹۸|تکنیک های کیفیت وفنی و مهندسی, دوره های آموزشی حضوری|

...

دوره آموزشی استراتژی‌های نوین در بهبود فرآیندهای تولید

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۲۳:۰۸تیر ۱۵ام, ۱۳۹۸|تکنیک های کیفیت وفنی و مهندسی, دوره های آموزشی حضوری|