سیستم های مدیریت واستاندارد ها ملی وبین المللی

الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۰۷:۵۳دی ۷ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, سیستم های مدیریت واستاندارد ها ملی وبین المللی|

اصول سرپرستی مدرن در واحدهای تولیدی

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۲۰:۱۱:۴۹آبان ۱۱ام, ۱۳۹۸|تکنیک های کیفیت وفنی و مهندسی, سیستم های مدیریت واستاندارد ها ملی وبین المللی, مشاوره کارآفرینی،سرمایه گذاری و بازرگانی|

مبانی و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها (ISO/IEC17025)

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۱۵:۲۳مهر ۱۵ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, سیستم های مدیریت واستاندارد ها ملی وبین المللی|

دوره آموزشی کاربرد اصول کیفیت در مدیریت کاهش ضایعات تولید

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۲۲:۳۹تیر ۳۱ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, سیستم های مدیریت واستاندارد ها ملی وبین المللی|

سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM)

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۲۸:۳۰تیر ۱ام, ۰|دوره های آموزشی حضوری, سیستم های مدیریت واستاندارد ها ملی وبین المللی|