ساختمان ،مصالح و فرآورده های ساختمانی

اصول کاربردی نمونه‌برداری در صنایع ساختمانی و معدنی

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۸:۵۸:۳۴دی ۲۵ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, ساختمان ،مصالح و فرآورده های ساختمانی|

نحوه تنظیم کارت اطلاعات پیمانه بتن و نشانه‌گذاری سنگدانه‌ها

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۸:۵۸:۴۶دی ۲۵ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, ساختمان ،مصالح و فرآورده های ساختمانی|

کنترل کیفیت پیشرفته در سنگدانه بتنی

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۱۶:۱۰شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, ساختمان ،مصالح و فرآورده های ساختمانی|

تکنولوژی بتن‌های مصرفی در سازه‌های مدرن

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۲۶:۱۷اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, ساختمان ،مصالح و فرآورده های ساختمانی|