مشاوره کارآفرینی،سرمایه گذاری و بازرگانی

آشنایی با قوانین کار و خدمات اجتماعی

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۹:۰۲:۵۴دی ۸ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, مشاوره کارآفرینی،سرمایه گذاری و بازرگانی|

آشنایی با طرح کسب‌‌وکار و تحلیل مالی با استفاده از COMFAR III

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۷:۱۴:۰۰آذر ۱۳ام, ۱۳۹۸|دوره های آموزشی حضوری, مشاوره کارآفرینی،سرمایه گذاری و بازرگانی|

اصول سرپرستی مدرن در واحدهای تولیدی

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۲۰:۱۱:۴۹آبان ۱۱ام, ۱۳۹۸|تکنیک های کیفیت وفنی و مهندسی, سیستم های مدیریت واستاندارد ها ملی وبین المللی, مشاوره کارآفرینی،سرمایه گذاری و بازرگانی|