Loading...
استاندارد منطقه ای۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۹:۵۱:۵۲

توضیحات

گواهینامه استاندارد منطقه ای

استانداردی است که جهت تسهیل مبادلات تجاری، در منطقه ای خاص، متشکل از تعدادی کشور همجوار یا گروهی از کشور های دارای مبادلات بازرگانی مشترک تهیه، منتشر و اعمال می شود،به عبارت دیگر مستندات و مدارک فنی گروهی از کشورهای همسایه به منظور بهره مندی از کیفیت مشترک و زبان عمومی در مکاتبات ، تجارت و تبادل کالا این مجموعه استانداردها را تشکیل می دهد مانند استاندارد های اروپایی که برای کالا های مورد مبادله در کشور هایCEعضو اتحادیه اروپا مصداق و اعتبار دارد و علامت اختصاری آن CEکه مخفف Conformite Europeenne به معنای انطباق با استاندارد های اروپایی است و نشان می دهد که کالای مورد نظر با شرایط تعیین شده درباره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرف کننده انطباق دارد..

اگر صادر کننده و وارد کننده یک کالا مقیم دو کشور در منطقه ای خاص مثل اروپا باشند باید تابع همان استاندارد منطقه ای مورد نظر باشند.